خبر های کوتاه نوسان

️ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد

🔹 می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند
🔹آنها نوکرشان گروسی را به تهران فرستادند تا با دولت قرارداد امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان