خبر های کوتاه نوسان

️ آمریکا با انتقال بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده

NEWS

🔹 یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفت که آمریکا با انتقال بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی موافقت کرده است.این مقام رسمی گفت که چگونگی انتقال این دارایی‌ها باید با آمریکا مورد بررسی قرار بگیرد.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان