خبر های کوتاه نوسان

وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا:

🔹️پیشرفت‌هایی در وین حاصل شده اما هنوز راه زیادی در پیش است
🔹️امیدوارم که ما بتوانیم به پیشرفت‌های کافی دست یابیم که تا برگزاری انتخابات ایران در ماه ژوئن پایدار بماند
🔹️موضوعات زیادی برای رسیدگی وجود دارد که اروپا جلودار آن است/ایسنا
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان