خبر های کوتاه نوسان

️نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با رشد حدود ۲۲هزار واحدی به معاملات پایان داد

NEWS

🔹رشد ۲۱هزار و ۹۳۹واحدی شاخص کل (۱.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۹هزار واحدی قرار داد.
🔹شاخص‌ هم وزن ۰.۰۴درصد رشد کرد.
🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از سه هزار و ۲۷۰میلیارد تومان رسید.
🔹بیش از ۱۲۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی
🔹رشد بیش از یک درصد ۱۱۷نماد و افت بیش از یک درصد ۳۹۵نماد
@Navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان