خبر های کوتاه نوسان

واکنش همتی به نامه افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان

NEWS


🔹️عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره نامه افزایش قیمت بنزین به 5 هزارتومان گفت: هدفم از این نامه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم بود. دولت در آن زمان مشکل کسری بودجه داشت. این نامه من توسط دولت اجرا نشد. من گفته‌ام بود که در ازای افزایش قیمت بنزین ۹۵ هزار تومان به یارانه هر فرد باید افزوده می‌شد.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان