خبر های کوتاه نوسان

️اسامی ۱۶ نهاد ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند

NEWS

🔹شرکت تولید نیروی برق آبادان
🔹 آستان قدس رضوی
🔹 موسسه دانش بنیان برکت
🔹شرکت کمباین سازی ایران
🔹شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
🔹موسسه حسابرسی مفید راهبر
🔹شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
🔹شرکت معادن قدس رضوی
🔹شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی
🔹سازمان اقتصادی رضوی
🔹 شرکت کاشی سنتی قدس رضوی
🔹سازمان اقتصادی رضوی
🔹شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
🔹شرکت توسعه نفت و گاز رضوی
🔹شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی
🔹شرکت شهاب خودرو و شرکت توسعه حفاری
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان