خبر های کوتاه نوسان

️نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ تزلزل در روند صعودی بازار

🔹رشد ۲۴هزار و ۸۰۰واحدی شاخص کل (دو درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۶هزار واحدی قرار داد.
🔹شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد رشد کرد.
🔹ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز به حدود ۱۲هزار و ۲۴۰میلیارد رسید.
🔹حدود ۲۴میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقوقی به حقیقی
🔹رشد بیش از یک درصد ۱۷۰نماد و افت بیش از یک درصد ۳۶۷نماد
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان