خبر های کوتاه نوسان

️ روایت گروسی از توافق با ایران

🔹 «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت که در صورتی که توافق اخیر با ایران حاصل نمی‌شد، تهران می‌توانست گام‌های غیرقابل بازگشت یا بغیرقابل بازیابی بردارد. وی افزود: در پایان چنانچه توافقی [برای رفع تحریم‌ها] حاصل نشد همه چیز از بین برده خواهد شد.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان