خبر های کوتاه نوسان

مسکو: کارگروه‌های مربوط به لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات کار خود را آغاز کردند

NEWS

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی:
🔹بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک برجام، ۲ کارگروه تخصصی کار خود را در وین در ارتباط با لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات خود آغاز کرده‌اند.
🔹در هر ۲ گروه روسیه پیشنهادهای مشخصی را برای بررسی ارائه کرده است.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان