خبر های کوتاه نوسان

توضیحات رییس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ ارز

NEWS

🔹همتی :ین روزها در برخی از اظهارات تلاش می شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز که در راستای تلاش برای تقویت ارزش پول ملی وپاسخ به مطالبه مهم مردم است را اقدامی سیاسی جلوه کنند. درحالی که احتمال رفع تحریمها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان