خبر های کوتاه نوسان

نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با افت هشت هزار واحدی همراه شد

NEWS

🔹 افت هشت هزار و ۶۶۵واحدی شاخص کل (۰.۵۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۸هزار واحدی قرار داد.
🔹شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۳۲درصد رشد کرد.
🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از پنج هزار و ۶۹۵هزار میلیارد تومان رسید.
🔹حدود ۴۱۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی
🔹رشد بیش از سه درصد ۱۱۸نماد و افت بیش از سه درصد ۱۵۹نماد
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان
برچسب ها: بورس شاخص معاملات