خبر های کوتاه نوسان

️ وزیر اقتصاد: رئیس کل جدید بانک مرکزی در هفته های آینده اعلام می‌شود

NEWS

🔹 وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفته های آینده اعلام خواهد شد.‌‌

@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان