خبر های کوتاه نوسان

️ جزئیات اخلال در سامانه کارت سوخت

NEWS

علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت:
🔹️مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اتفاق افتاده است.
🔹️سوخت گیری در جایگاه سوخت با مشکل مواجهه نیست ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی سامانه کارت سوخت را از مدار خارج کرده اند.
🔹️مردم می‌توانند از پمپ بنزین ها سوخت گیری بنزین را با قیمت آزاد استفاده کنند.
🔹️این اطمینان را می دهیم که مشکلی برای سهمیه های سوخت هم وطنان ایجاد نمی شود و سهمیه ها بدون مشکل حفظ خواهد شد.
🔹️کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در حال بررسی و رفع مشکل فنی ایجاد شده هستند لذا به محض حل شدن مشکل به اطلاع رسانی به هموطنان انجام خواهد شد.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان