خبر های کوتاه نوسان

امیرعبداللهیان : حصول توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان‌پذیر است

وزیر امور خارجه:
🔹در تهران با آقای گروسی گفت‌وگوهایی صمیمی، صریح و نتیجه‌بخش انجام شد.
🔹در مورد ادامه همکاری‌ها توافقات خوبی کردیم اما نهایی‌کردن متن، نیاز به کار بیشتر در مورد چند واژه دارد.
🔹حصول توافق امکان‌پذیر است. سیاسی کردن مسائل فنی غیرسازنده است.
🔹قرار شد بزودی نشستی مشترک برگزار و متن نهایی شود.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان