خبر های کوتاه نوسان

وال استریت ژورنال:سناریویی برای مذاکرات وین که اسرائیل را نگران کرده؛

🔹پیشنهاد آمریکا برای توافق موقت با فرمول «کم در برابر کم»
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان