خبر های کوتاه نوسان

باقری: روز پنجشنبه مذاکرات را ادامه می‌دهیم

NEWS

🔹معاون وزیر امور خارجه: ایران با پیشنهادهای مفید و سازنده‌ای وارد دور جدید گفت‌وگوهای وین شده است و منتظر گام‌های عملی غرب هستیم.
🔹در این مقطع برای این که بتوانیم گفت‌وگوها را با شتاب بیشتری داشته باشیم هم در وین با طرف های مختلف در این دوره در سطح کارشناسی گفت‌وگو و تعامل داریم و هم لازم دیدم با مقام های روسیه هم رایزنی کنیم تا روز پنجشنبه بتوانیم گفت‌وگوها را در یک فضای سازنده و رو به جلو گفت و گوها را ادامه دهیم.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان