خبر های کوتاه نوسان

منبع غربی نزدیک به مذاکرات وین:

در طولانی ترین، سخت ترین، و خسته کننده ترین مرحله مذاکرات احیای برجام هستیم
🔹 در مورد لغو تحریم ها، بخش زیادی از [پرانتزها] را پاک سازی کرده ایم
🔹 به طور فزاینده‌ای روی ضمیمه سوم که در مورد اجرای توافق و توالی است کار می‌کنیم
🔹 در سه موضوع «لغو تحریم ها»، «تعهدات هسته ای»، «اجرا/توالی/راستی آزمایی»، مسائل حل نشده داریم
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان