خبر های کوتاه نوسان

️ برنامه بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی

همتی، رییس کل بانک مرکزی، طی یادداشتی اینستاگرامی نوشت:
🔷 بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی)ممنوع و تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است.
🔷سهامداران عمده باید تا پایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.
🔷 از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن،۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
🔷 بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیات انتظامی، داراست و برنامه‌‌ اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن