خبر های کوتاه نوسان

️تصحیح دیرهنگام یک اشتباه/ بانک مرکزی مجوز افزایش سهم گواهی سپرده ۱۸ درصد را داد

NEWS

🔹تسنیم می‌گوید اطلاعاتی دارد که بیانگر آن است که اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه افزایش سهم گواهی سپرده ۱۸ درصدی در ترکیب سپرده های خود را صادر کرده است.
🔹اگر این خبر درست باشد بخشی از سپرده های جدید ۱۸ درصدی خواهد بود.
🔹بنابراین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی (مصوب شورای پول و اعتبار) برای گواهی سپرده رسماً به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت‌.
ایران تایمز
@navasanchannel

ارسال پول به آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا
کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان

دیدگاهتان را بنویسید