خبر های کوتاه نوسان

ارزش پول ترکیه در مقابل دلار آمریکا ۵ درصد افزایش پیدا کرد

ارزش پول ترکیه در مقابل دلار آمریکا ۵ درصد افزایش پیدا کرد
🔹ارزش پول ترکیه در مقابل دلار آمریکا در هفته گذشته ۵ درصد افزایش پیدا کرد و هر ۵.۶۰ لیر به یک دلار رسید.
@nerkheroozane